www.ebk-hytte.no >

Byggeprosessen fra A-Å

Her kan du få et inntrykk av fasene i et byggeprosjekt hos EBK. Naturligvis kan det være variasjoner, f.eks. hvis du allerede har funnet en tomt, men vanligvis er rekkefølgen slik:

1. Inspirasjon i et utstillingshus


 Før du overhodet går i gang, er det en god idé å besøke våre utstillingshus eller et åpent hus og få inspirasjon til både hustype, størrelse, interiør, materialer osv. EBK betaler transport og overnatting når du kjøper en EBK hytte.
EBK6490-ONV153-slide-1

2. Det første møtet


Når du har en idé om hva du vil ha, er det tid for å møte en av våre dyktige byggrådgivere, som kan gi deg ytterligere inspirasjon. Samtidig kan du få en første samtale angående økonomien i prosjektet, og det er også på dette møtet at de første reelle skissene til ditt fremtidige fritidshus kan komme på bordet.
5943-møde

3. Tomtekjøp – befaring av tomt


Hvis du ikke har en tomt, hjelper vi deg gjerne med å finne en som passer perfekt til dine krav og ønsker. Du kan også velge en av EBKs egne tomter. I alle tilfeller kan du benytte deg av vår tomtebefaringstjeneste, som innebærer at vi utarbeider en konkret vurdering av mulighetene på tomten. Dette gir oss også et godt grunnlag for å gi deg råd om valg av hustype. Denne tjenesten gjelder også før du har kjøpt tomt.
Drøsselbjerg-byggeprocess-3

4. Hytte type og personlig tilbud


Når vi kjenner tomten og forholdene, kan vi gi et konkret tilbud på den avtalte hytta. Deretter utarbeider vi et tilbud på eventuelle spesielle ønsker til interiør og ekstrautstyr.
byggeprocessen-4

5. Justeringer og underskrift av byggekontrakt


Når tilbud og grunnlaget for skissetegninger er avlevert, kan byggekontrakten underskrives og tidspunkt for forventet overlevering avtales. 
byggeprocessen-5

6. Valg av materialer


Neste trinn er et møte der vi snakker om valg av materialer til bl.a. kjøkkeninnredning, fliser, hvitevarer og mye annet til det nye huset. Til dette får du hjelp av byggrådgiveren eller interiørarkitekten vår, og du kan finne inspirasjon i vårt showroom i Danmark. 
byggprocess-6

7. Tilbud på ekstrautstyr


Hvis du har ønsker som går ut over standardmaterialene på huset, utarbeider vi et eget tilbud på dette. Når alt er i orden, kan tegnekontoret gå i gang med detaljprosjekteringen. 
byggprocess-7-4

8. Ferdiggjøring av tegninger og søknad om byggetillatelse m.m.


EBK kan være behjelpelige med tilbud fra ansvarlig søker om byggetillatelse hos kommunen. Alle hytter gjennomgår beregninger på statikk hos rådgivende ingeniør. 
plan-2018-soeholm-123

9. Statiske beregninger


EBK tager sig af statiske beregninger. Det er en del af den omfattende statiske dokumentation, der skal udarbejdes i forbindelse med et byggeprojekt, og som beskriver projektets forudsætninger, konstruktionstegninger m.v..
byggprocess-9

10. TEK 10 


EBK HYTTER overholder TEK 10 byggeregler innenfor sikkerhet, miljø og energi. 
byggprocess-10

11. Selve byggefasen


Mens byggearbeidet pågår, er du i løpende kontakt med din byggeleder eller byggelederassistent, som også avtaler den endelige overleveringsdatoen med deg.
uge4-ons-6495

13. Overlevering av huset


Når huset står ferdig, avholdes overleveringsforretning med byggelederen. Vi gjennomgår det nye huset, og hvis det konstateres feil eller mangler, noteres det i overleveringsprotokollen. Slike feil og mangler utbedres raskest mulig av våre servicemontører. Til slutt får du nøklene og kan flytte inn i din nye EBK-hytte.

byggprocess-11

13. Servicebesøk


Hvis det er funnet mangler ved overlevering, avhjelper EBK disse vederlagsfritt ved det første servicebesøket. Tidspunkt for dette besøket avtaler vi oss imellom. Se kontrakt. 
6115-møde-3

14. Reklamasjons- og garantibestemmelser


Mangelsansvaret for skjulte feil og mangler er 5 år. Synlige mangler utbedres av vår egen serviceavdeling, under forutsetning av at de er fremsatt innefor reklamasjonstidsfristen rimelig tid. På vinduer og ytterdører samt kjøkken-, baderoms- og garderobeskap gir vi 5 års overflate- og funksjonsgaranti. 
EBK6355-Hirseholm173-slide-3

SubmenuIconWhite
popup-plus
Top overskrift popup:
Fik du svar på alt?
Ikon:
popup-bestil-brochurer
Action - Overskrift:
HAR DU BRUK FOR LITT OVERSIKT?
Action - Tekst:
Få tilsendt våre brosjyrer med inspirasjon og all den informasjonen du trenger
Til toppen