www.ebk-hytte.no >

Bygging skal være en trygg og god opplevelse

EBK HUSE tilbyr trygghet gjennom fire generasjoners erfaring med tre, danske håndverkstradisjoner, personlig rådgivning, gode kjøpsvilkår, konkurransedyktige priser og dokumentert godt inneklima. EBK hytter passer like godt på fjellet som ved sjøen.

1. Erfaring gjennom fire generasjoner


EBK HUSE A/S ble grunnlagt av Erik B. Keinicke og hans kone i 1976 og er en av Danmarks største hytteprodusenter og har bygd mer enn 7300 hus. I dag ledes familiebedriften av andre generasjon: grunnleggernes barn Jesper og Dorte Keinicke. 


Men historien og tradisjonen for tre og godt håndverk går fire generasjoner tilbake, til P. A. Keinicke, som startet som tømrer- og snekkermester i Slagelse i 1914. EBK HUSE har datterselskaper i Tyskland, Norge og Sverige og agent Island.

Erfaring gjennom fire generasjoner

2. Dansk Design siden 1976


Vi tilbyr syv serier av arkitekttegnede hustyper i dansk design, fra klassiske hytter til moderne design. Alle hytter har store vindusflater som trekker inn lys og luft og gir deg kontakt med naturen utenfor.


Innredningen er gjennomtenkt, noe man opplever og føler i en EBK-Hytte. Tre er det bærende elementet i alle. Av respekt for naturen og for deg.

Dansk Design siden 1976

3. Arkitekttegnede løsninger


Alle EBK HUSEs husserier er arkitekttegnet. Enten av EBKs egne arkitekter eller i samarbeid med kjente danske arkitekter. Musholm FRI, som er klassisk dansk design og finnes overalt i Danmark, har vært med i husprogrammet siden 1976 og er i løpet av årene blitt videreutviklet og optimalisert – men trivselen og den opprinnelige ideen er fremdeles den samme.


Kjennetegnet ved alle EBKs hustyper er det gjennomtenkte interiøret, de store glassfasadene og overdekkede arealer, alkover inne og koselige uterom der familien samles.

Arkitekttegnede løsninger

4. Rask levering av hytta


Vi kan tilby relativt rask levering av din EBK-hytte. I gjennomsnitt går det ca. 2-3 måneder etter at igangsettingstillatelse (IG) er gitt fra kommunen til materialene er på plass på din tomt.

 

Lokale faktorer og ikke minst årstiden, kan spille inn, men som regel har vi en god oversikt over forholdene på din tomt med tanke på leveringstidspunkt. Ved bygging høyt til fjells med uberegnelige snømengder, hender det at vi må tilpasse levering i forhold til mulighetene for praktisk gjennomføring av byggeriene. Dette får du god informasjon om underveis i prosessen.


Rask levering av hytta

5. EBK HUSE er medlem av Dansk Byggeri – Nyhussektionen


EBK HUSE er medlem av Nyhussektionen og Dansk Træ, som er henholdsvis en dansk bransjeforening og et spesifikt faglig samarbeid under yrkesorganisasjonen Dansk Byggeri. 


Nyhussektionen tar bare inn bedrifter som er økonomisk solide og som har flere års erfaring på markedet for nye hus. 


» Les mer om Nyhussektionen

» Les mer om Dansk Træ

EBK HUSE er medlem av Dansk Byggeri – Nyhussektionen

6. EBK HUSE er medlem av NOHF


Som medlem kan opptas norske produsenter eller offisiell norsk representant for utenlandske produsenter.


Forutsetningen er at firmaet har vist seriøsitet over tid, minimum 3 år, har et landsdekkende salg og har forretningsadresse og organisasjonsnummer i Norge.


» Les mer om NOHF

EBK HUSE er medlem av NOHF

7. EBK HUSE har sentral godkjenning


Vi ser at den sentrale godkjenningen fra Direktoratet for byggkvalitet i Oslo, som EBK HUSE fikk for et par år siden, oppfattes som en anerkjennelse av våre hytter og et bevis på overholdelsen av norsk byggelovgivning, noe som har gitt økt trygghet hos våre byggherrer.


»Læs mere om Direktoratet for Byggkvalitet 

EBK HUSE har sentral godkjenning

SubmenuIconWhite
popup-plus
Top overskrift popup:
Fik du svar på alt?
Ikon:
popup-bestil-brochurer
Action - Overskrift:
HAR DU BRUK FOR LITT OVERSIKT?
Action - Tekst:
Få tilsendt våre brosjyrer med inspirasjon og all den informasjonen du trenger
Til toppen